Huishoudelijk reglement


Dit pand is in beheer bij De Hypotheekbeheerder


In onderstaand reglement vindt je de huisregels die in dit pand gelden. Dit huisreglement dient als aanvulling op de algemene voorwaarden van De Hypotheekbeheerder zoals deze is gedeponeerd bij de kamer van koop handel onder registratienummer 08191046  Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Geen huisdieren toegestaan. Het doorverhuren van woning/kamer is ten strengste verboden.

 

Storingen of calamiteiten

Is er iets mis met de inventaris? Dergelijke problemen kun je melden bij de beheerder van het pand. Is er sprake van een technische storing, zoals een lekkage of een verstopte gootsteen? Dan kun je terecht bij SOS SNELSERVICE door contact op te nemen via telefoonnummer 020 – 616 64 64. Bij calamiteiten kun je dit nummer ook buiten kantooruren bellen. Netwerkproblemen kunnen alleen door de beheerder (van het pand) worden opgelost na 24 uur. De Hypotheekbeheerder is alleen te bereiken tijdens kantooruren van 9 uur tot en met 17.30 Voor eventuele spoedgevallen 112

 

Aanpassingen

Wilt u de woning aanpassen? Houd er rekening mee dat u het pand in goede staat moet kunnen opleveren als u weer verhuist. Neem bij twijfel contact op met De Hypotheekbeheerder om u plannen aan ons voor te leggen. Zo voorkomt u, dat de aanpassingen bij uw vertrek uit de woning weer ongedaan moet maken. (Of dat De Hypotheekbeheerder op uw kosten de aanpassingen ongedaan laat maken.)

We vragen u om u in elk geval aan de volgende regels te houden:

 - muren, deuren of plinten niet wegbreken;

 - wanden en plafonds alleen witten (andere kleuren verf of behang zijn niet toegestaan).

 

De voordelen van een Huisreglement

De Hypotheekbeheerder heeft samen met een hoofdbewoner als taak om het huisreglement te bewaken. In een woningcomplex bent u samen met alle bewoners verantwoordelijk voor de woonomgeving. Daarom stellen veel complexen een huisreglement op met afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van gezamenlijke ruimtes en overlast. Als jouw woningcomplex een huisreglement heeft, krijg je dat te zien voordat je de huurovereenkomst ondertekent.

 

Regels overtreden?

Regels zijn er niet voor niets. Bewoners die het huisreglement overtreden, krijgen eerst een waarschuwing van De Hypotheekbeheerder. Als het reglement daarna opnieuw wordt overtreden, kan De Hypotheekbeheerder zich beroepen op zijn algemene voorwaarden.


Overlast

 Uw tuin of balkon is geen opslagplaats. Zet geen huisvuil op uw balkon. Veeg regelmatig uw terras of balkon. Laat geen etensresten slingeren, deze trekken ongedierte aan. Voer in uw naaste woonomgeving geen vogels. Zij kunnen overlast veroorzaken. Zorg voor gordijnen of raambekleding, hang geen vuilniszakken of kranten op. Zorg dat trappenhuis of brandgangen vrij blijven. Leeg de brievenbus regelmatig. Ongewenste post neemt u mee naar huis en legt u bij het oud papier. Plaats geen bankjes, bloempotten enzovoorts op de galerij/trappenhuis. Buren worden niet gestoord of enigerlei lastiggevallen. Sluit altijd de galerijdeur.

 

Aansprakelijkheid

De Hypotheekbeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook genaamd, hoe dan ook ontstaan, welke niet vergoed wordt door de aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering. De Hypotheekbeheerder is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering door te betalen, zij is niet gehouden tot enige andere prestatie.

Alle schade aan het pand die door huurder is ontstaan komt voor rekening van huurder.

 

De Hypotheekbeheerder